Hoppa till innehåll

OT-säkerhet

NTT Security tillhandahåller lösningar för:

 • Förståelse och utvärdering av den aktuella situationen

 • Skapa en handlingsplan och beredskap mot cyberhot

 • 24/7 integrerad IT/OT-övervakning för att upptäcka och stoppa cyberhot

NTT Security hjälper oss att skydda både våra IT- och OT-miljöer

Mängden tillgänglig data ökar ständigt, vilket skapar nya möjligheter för oss och våra kunder. Att ha en proaktiv cybersäkerhet på plats är dock en förutsättning för att framgångsrikt kunna utnyttja all data.

NTT Security hjälper oss att skydda både våra IT- och OT-miljöer från cyberhot. Tack vare vårt partnerskap med NTT kan vi fokusera på att öka effektiviteten i vår dagliga verksam

Enrico Piccini, Discipline Manager: Instrument & Telecom, BW Offshore

Integrera processer för incidenthantering mellan OT och IT

Operational Technology (OT) integreras alltmer med IT-system, vilket öppnar för fler angreppsytor och sårbarheter. Utmaningarna inkluderar begränsad nätverkssynlighet, risker i leveranskedjan och resursbegränsningar. Attackerna mot kritisk infrastruktur ökar, vilket stärker behovet av att förbereda sig för nya hot.

För att förbättra säkerheten är det viktigt att integrera processer för incidenthantering mellan OT och IT för att få en strömlinjeformad hantering och proaktiv hotbekämpning.

Tre steg mot OT-säkerhet

Vi stöttar dig i er resa mot OT-säkerhet. De tre stegen som beskrivs nedan ger vägledning om hur du tar din OT-säkerhet till nästa nivå.

Steg 1 – Förstå och utvärdera den aktuella situationen

För att bedöma riskerna för cyberattacker i era OT-system följer vi denna metod:

 • Skapa en omfattande inventering av OT-tillgångar, inklusive hårdvara, programvara och nätverkskomponenter, med detaljerade specifikationer och konfigurationer för att skapa en tydlig grund.
 • Kartlägg OT-nätverksarkitekturen för att identifiera anslutna enheter, kommunikationsvägar och nätverkssegment.
 • Utför sårbarhetsanalyser för att identifiera svagheter och ingångar och prioritera dem efter allvarlighetsgrad och potentiell påverkan.
 • Gör en riskbedömning för OT-miljön och ta hänsyn till potentiella attackvektorer, hotaktörer, motiv och systemspecifika sårbarheter.

Behöver du hjälp med riskbedömningen?

Steg 2 – Skapa en grund för säkerhet och beredskap mot cyberhot

Förbättra OT-systemens motståndskraft mot cyberattacker:

 • Ta fram verksamhetsanpassade säkerhetspolicyer och rutiner som omfattar åtkomstkontroll, dataskydd, incidenthantering och efterlevnad.
 • Isolera OT-nätverk från internet genom nätverkssegmentering och använd brandväggar för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Ha rutiner för regelbundna säkerhetspatchar för sårbarheter.
 • Använd intrångsdetekteringssystem för analys av nätverkstrafik.
 • Skapa en särskild incidenthanteringsplan för OT-system med definierade roller och procedurer för detektering, inneslutning, radering och återställning.

Förbättra din OT-säkerhet och hotberedskap.

Steg 3 – 24/7 upptäck och stoppa cyberhot inom IT/OT i en samlad vy

Samurai MDR erbjuder en integrerad lösning för att upptäcka och hantera hot i IT- och OT-miljöer, vilket effektiviserar övervakning och respons genom att analysera data från båda områdena i en plattform då attacker mot OT-miljön kommer oftast från IT-miljön..

Detta förenklar säkerheten, minskar kostnaderna, optimerar resursallokeringen och förbättrar detekteringen av hot.

Detta proaktiva tillvägagångssätt skyddar både IT och OT och säkerställer oavbruten kritisk verksamhet för kontinuitet och förebyggande av avbrott.

En plattform, fullständig hotövervakning