Hoppa till innehåll

Behöver du hjälp nu för att hantera en pågående IT-attack?

• Kan ni vara utsatta för en ransomware-attack?

• Finns det tecken som tyder på att en angripare har fått tillgång till era system och er data?

• Misstänker du ett pågående angrepp eller har du fått information som tyder på detta?

Kontakta vår 24/7 Incident Response Hotline:

Incident Response Team

Vårt team för incidenthantering hjälper er organisation med att omedelbart ta kontroll över en komprometterad situation, minimera skador och skydda kritisk data, system och verksamhet.

Vi har under lång tid byggt upp omfattande kunskap och erfarenhet av att hantera och leda säkerhetsincidenter. Att vidta åtgärder under en pågående händelse kräver försiktighet, eftersom felaktiga åtgärder kan eskalera situationen.

Förbered er för cyberangrepp

Ni har brandlarm, brandsläckare, vet vem ni ska kontakta vid brand och genomför brandövningar för hela organisationen. Se till att ni planerar för cyberincidenter på samma sätt.

Tjänster för Incident Response

Table Top Exercise:

Denna övning syftar till att bedöma er organisations beredskap genom att simulera en händelse i en stressfri, samarbetsinriktad diskussion. Den innebär granskning av dokumentation, processer och svar i en kontrollerad miljö.

Incident Response Retainer:

NTT erbjuder en tjänst för incidenthantering (Incident Response Retainer) som är utformad för att hjälpa organisationer att effektivt svara på incidenter. Det erfarna IR-teamet erbjuder snabb åtgärd över olika branscher. Denna tjänst kan läggas till NTT’s Samurai MDR eller användas som ett fristående erbjudande.

Läs mer i detta datablad eller boka ett möte:

Vill du veta mer?

Idag hjälper vi mer än 1 500 företag med cybersäkerhet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller om våra konsulttjänster?