Hoppa till innehåll

Pressrelease: Nexer Cybersecurity och NTT Security inleder samarbete om datadriven riskanalys inom cybersäkerhet


Publicerat:

Cybersäkerhetsföretagen Nexer Cybersecurity och NTT Security ingår ett nytt strategiskt partnerskap för att erbjuda datadriven riskanalys av cybersäkerhet. Analysen baseras på aktuella data från NTT Securitys cybersäkerhetscenter (SOC) och Nexer Cybersecuritys modelleringar för kvantitativ riskanalys. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans tar ett helhetsgrepp om organisationers cybersäkerhet – från riskanalys till implementerad lösning för att upptäcka och stoppa cyberattacker löpande.

Kraven och förmågan att balansera investeringar och säkerhetsnivå ökar på grund av externa hot, nya krav, ekonomisk nedgång och behovet av en mer dynamisk verksamhet. För att navigera i denna kontext måste företag och organisationer dagligen identifiera risker och implementera cybersäkerhetsstrategier baserade på transparens, mätbarhet och data. Samtidigt behöver företag och organisationer snabbt kunna svara på cyberhot och uppfylla nya regulatoriska krav, såsom EU:s lagstiftning om cybersäkerhet, NIS2 och Dora.

  • I dagens oroliga tider är samarbete avgörande för att få en heltäckande förståelse för vilka cybersäkerhetsutmaningar företag och organisationer står inför. I vårt cybersäkerhetscenter övervakar och analyserar vi cyberhot – alla dagar, året om. Genom att kombinera vår erfarenhet och kunskap med Nexer Group kan vi skapa flexibla och holistiska lösningar – från riskanalys till att upptäcka och stoppa hot, säger Fredrik Olsson, Nordenchef NTT Security.

På NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg upptäcker och hanteras 10 000 potentiella och verkliga attacker varje dag. Detta samtidigt som att 40 procent av all internettrafik passerar NTT Securitys kablar och system, vilket gör att datamängden och därmed kunskapen om cyberattacker är stor.

  • Vi kommer att leverera dynamiska erbjudanden där bolagsledningen betalar exakt för det skydd de behöver, kopplat till deras investeringsgrad för cybersäkerhet. NTT Security har tillgång till stora mängder data om cyberhot och tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut när det kommer till cybersäkerhet. Det handlar om att göra cyberrisker begripliga, transparenta och mätbara för alla involverade parter och visa på sannolikhet och kostnad för framtidaintrång genom riskkvantifiering. Med NTT Security kan vi skapa nya förutsättningar för våra kunder, att på ett tydligt sätt förstå och agera utifrån sina unika förutsättningar och sedan mitigera de eventuella tillkortakommanden som identifierats, säger Jesper Svegby, vd för Nexer Cybersecurity.

Nexer Cybersecurity är ett specialistbolag inom Nexer Group (tidigare Sigma IT) som driver förändring inom cybersäkerhet, identifierar risker och implementerar nya arbetssätt för att säkerställa organisationers säkerhet över tid. Den dynamiska affärsmodellen som erbjuds i partnerskapet möjliggör att företag, myndigheter och organisationer kan anpassa sig beroende på hur verksamheten utvecklas i framtiden. Nexer Cybersecurity skapar förutsättningar för verksamheter att uppnå en affärsmässig cybersäkerhet som på ett enkelt sätt får samtliga delar av en verksamhet att förstå och agera utifrån sitt specifika ansvar. Detta skapar en samsyn om säkerhetsnivån och säkerställer att korrekta beslut fattas när det gäller investeringar inom teknik, personal och processer för att uppnå och bibehålla given säkerhetsnivå över tid.

  • Tillsammans erbjuder vi lokal närvaro med erfarna cybersäkerhetsspecialister och konsulter men även kapacitet för att möta behoven hos kunder som vill expandera utomlands. Genom vårt partnerskap tar vi ett större ansvar för kundens resa, där vi kombinerar riskkvantifiering baserad på data med snabb respons för att säkerställa en omfattande och robust cybersäkerhetslösning som möter dagens och framtidens cyberhot, avslutar Fredrik Olsson.

Om NTT Security
NTT Security tillhandahåller proaktivt cyberförsvar och tjänster för att skydda våra kunder och samhället. I mer än 20 år har vårt företag hjälpt kunder att skydda sina digitala verksamheter genom att förutse, upptäcka och reagera på cyberhot, samtidigt som vi stöder affärsinnovation och hanterar risker. Våra SOC, FoU-center och säkerhetsexperter levererar information om cyberhot och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter varje år. Tillsammans säkrar vi den uppkopplade framtiden.

Om Nexer Cybersecurity
Nexer Cybersecurity besitter unik kompetens inom riskkvantifiering och förmåga att transformera resultat till säkerhetsstrategier och mitigerande åtgärder. Vår målbild är att skapa förutsättningar för att uppnå en affärsmässig cybersäkerhet vilken oavsett roll eller tidpunkt kan beskriva eventuellt delta mellan säkerhetshållning och riskaptit samt påvisa vilka åtgärder som krävs för att befinna sig i linje med förväntningar på säkerhetsnivå. Vår uppfattning är att tiden är förbi då årliga gap analyser var tilllräckliga för att vidmakthålla säkerhetshållningen och är idag svåra att försvara både vad avser investering i tid och pengar. Våra dynamiska verksamheter kräver en ny approach.

Läs mer om vårt samarbete här