Hoppa till innehåll

NIS2-direktivet kan leda till dubbelsmäll


Publicerat:
NIS2 blir lag

Många svenska verksamheter löper redan stor risk för att drabbas av cyberangrepp och de riskerar även stora bötesbelopp när NIS2-direktivet blir svensk lagstiftning nästa år.

Nyheter om cyberattacker mot svenska verksamheter duggar allt tätare. När ekonomiska incitament tidigare varit den främsta drivkraften bakom angrepp ser vi, med det rådande omvärldsläget där Sverige inte längre ses som ett neutralt land, allt fler attacker som främst syftar till att åstadkomma maximal skada. Detta är bidrar i sin tur till den markant ökade volymen av attacker och ställer nya krav på hur svenska företag och organisationer ska skydda sig själva.

Som en blivande del av Nato är Sverige ett svagt och tacksamt offer för de angripare som letar efter lätta byten inom alliansen, med vår föga smickrande 15:e plats i ITU:s Global Cybersecurity Index. Sverige ligger långt efter många av sina europeiska grannar inom cybersäkerhet och för många svenska organisationer måste stora förändringar till för att uppfylla kraven i NIS2.

När NIS2 blir svensk lagstiftning under nästa år införs strängare säkerhetskrav och skyldigheter såsom att implementera metoder för riskhantering och snabb incidentrapportering, garantera säkerheten i system och regelbundet bedöma och förbättra sin säkerhet. Om inte den nya regleringen följs riskerar svenska verksamheter upp till 10 miljoner euro eller två procent av den totala omsättningen i böter. Tidigare i år dömde PTS ett bolag till en sanktionsavgift på 12,5 miljoner kronor för brott mot säkerhetsskyddslagen.  NIS2 kommer att medföra betydligt högre bötesbelopp än vad brott mot säkerhetsskyddslagen kan orsaka i dag. Det mest utmanande för att uppfylla säkerhetskraven är att skaffa sig förmågan att upptäcka och stoppa cyberattacker innan de tagit sig in i organisationens system. Rent konkret innebär det att kunna säkerställa följande:

  1. 1. En inledande behovsanalys och kartläggning av känslig och skyddsvärd data inom den egna verksamheten och närliggande organisationer.
  2. 2. Tillgång till högkvalificerad personal som kan övervaka och utvärdera larm dygnet runt, samt vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa angrepp vid allvarliga incidenter och genomföra incidentrapportering enligt kravet på inom 24 timmar.
  3. 3. En teknisk plattform med artificiell intelligens som kan sortera i den enorma mängd larm som genereras och därmed ge nödvändiga förutsättningar för de människor som behöver hantera attackerna. 
  4. 4. Möjligheten att processa data inom verksamhetens och landets gränser samtidigt som man tillåts dra nytta av globala trenddata och maskininlärning.

Många svenska verksamheter är i dag mycket långt från att uppfylla dessa kriterier och de har inte råd att invänta den svenska lagstiftningens utformning utan måste öka takten i sitt cybersäkerhetsarbete. Annars riskerar de en dubbelsmäll.

Läs om vår tjänst MDR On Premise eller kontakta oss, om du vill veta mer om NIS2-direktivet och hur vi kan hjälpa er.